Aquarellen van roofvogels, maar ook van binnen- en buitenlandse zangvogels, watervogels, loopvogels, siervogels e.a..

Honderden dieren heb ik  geaquarelleerd op klein en groot formaat.